• Damir

UNHCR Polska.


Uchodźcy oraz osoby w procedurze uchodźczej będą teraz mieć ułatwiony dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej – dzięki porozumieniu podpisanemu właśnie przez UNHCR oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Nasza dotychczasowa współpraca z OIRP zyskała właśnie oficjalny charakter. Porozumienie zakłada również wzmacnianie kompetencji w zakresie prawa azylowego i uchodźczego – co także bardzo nas cieszy.

„Procedury uchodźcze są skomplikowane i cudzoziemcy wymagają profesjonalnej pomocy”, mówi szefowa UNHCR w Polsce Christine Goyer. „Tymczasem z powodu braku wsparcia finansowego organizacje pozarządowe nie są w stanie zapewnić jej na odpowiednim poziomie. Liczę na to, że właśnie udało się nam wypełnić tę lukę i że cudzoziemcy będą mieli łatwiejszy dostęp do zawodowych prawników”.

"Niesienie pomocy tym, którzy zmuszeni są szukać schronienia poza granicami swojej ojczyzny, to nasz obowiązek", powiedział Dziekan Rady OIRP w Warszawie, Włodzimierz Chróścik. "To ważne, że radcowie prawni z OIRP w Warszawie będą mogli oficjalnie wspierać prawnie tych, którzy szukają pomocy w naszym kraju. Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono powstał z myślą o wspieraniu działalności właśnie takich organizacji jak UNHCR – które zwracają się ku najbardziej potrzebującym. Żyjemy w kraju mogącym cieszyć się pokojem. Mam nadzieje, że ostatnie wydarzenia na świecie nie spowodują, że coraz więcej ludzi uciekających przed konfliktami zbrojeniowymi i klęskami klimatycznymi będzie u nas szukać pomocy."

Christine Goyer i Włodzimierz Chróścik. Zdjęcie dzięki uprzejmości OIRP w Warszawie.

382 wyświetlenia

lomzaczr@gmail.com 

Tel: +48 729 475 811

pomoc uchodźcy praca mieszkanie wiadomości legalizacja pobytu

2018. Damir